Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Category — Polaris

”Skräms inte med klimatet!”

LB ute i kylan

Bilden förställer vår frekventa gästskribent Professor Lennart Bengtsson – tveklöst en klimatforskare. Den har en symbolisk innebörd genom att visa hur han har lämnat den antropogena stugvärmen, och med lika gott humör vistas i den kylslagna verkligheten. Rubriken är citerad från den just utkomna utgåvan av Katternö, en tidning med en markant självständig linje ifråga om klimatvetenskap och d:o politik. Artiklar i äldre nummer har citerats här på TCS (länk).

Just i detta fall har vi, som Ingemar Nordin skrev redan igår, funnit att att hela utgåvan är av så stort intresse för våra läsare, att vi vill göra den direkt tillgänglig. I detta fall har den kunnige redaktören Svenolof  Karlsson gjort en intervju med Lennart Bengtsson, och tillsammans har de illustrerat de sex sidorna med utmärkta diagram, så att resultatet är mycket läsvärt. Enda skälet att inte göra det till ett TCS-inlägg, är omfattningen. Det är värt den tid det tar att läsa, så jag rekommenderar ett besök (länk).

I inledningen av intervjun betonar Bengtsson värdet av empiri – och trycker på att hypoteser måste bekräftas och modeller valideras med mätningar i verkligheten, och att det skall handla om ”kunskap som kan bekräftas av observationer”.  Våra möjligheter att observera har blivit mycket förbättrade, men samtidigt, ironiskt nog så att ”…man dessvärre skapat ett maskineri som förser beslutsfattare med detaljerad datorsimulerad information … Med smärre ändringar i diverse parametrar kan man lätt producera skräckscenarier, som den senaste från Världsbanken (beställd av Potsdaminstitutet).” I fortsättning behandlas delområden som jordens temperaturutveckling och osäkerheten i prognoserna för denna, aerosolernas roll, havsnivåns stigning och isavsmältningen i polarområdena. Ett informativt diagram visar den globala orkanfrekvensens avtagande under tidsperioden 1978-2012 uppdelad i kurvor för de med minst styrka 1, och de med  minst 3.

Jag avslutar med att citera Lennarts sorglustiga förmodan: ”Att vår planet utsatts för en obetydlig uppvärmning, som knappast någon skulle ha märkt om inte meteorologerna talat om det, kan inte utgöra skäl till en radikal och oprövad ändring av den globala samhällsekonomin.” Som sagt, besök ovanstående länk.

februari 5, 2013   81 Comments

Iskallt på Grönland, rekordmycket is i Antarktis

iskallt Grönland

Det är iskallt på Grönland. Temperaturerna har varit nere på under 60 grader C flera gånger i december. Men sådant intresserar väl inte NASA, eller våra stormedia, som hellre larmar om då temperaturen precis gick över fryspunkten några timmar i somras.

Och under 2012 så var havsisens utbredning större än normalt, varje dag, i Antarktis:

Antarktisk is

I genomsnitt så låg isarean där mer än 7000 Manhattans över det normala. Är detta det nya ”normala”?

Källor: Real Science I, Real Science II

Ingemar Nordin

januari 1, 2013   161 Comments

Antarktis is är rekordstor

Samtidigt som klimatalarmisterna förfasar sig över att den Arktiska isutbredningen varit rekordlåg i år, så är det väldigt tyst om ett annat rekord, nämligen att den Antarktiska isutbredningen är rekordstor. Är vi redan inne i en ny istid? Kommer södra halvklotet att frysa till is? Eller som Steven Goddard lite ironiskt säger: ”Antarktis har slagit rekord för den största isutbredning som någonsin uppmätts vid någon pol. Om nuvarande trend fortsätter så kommer Jorden att täckas av is mycket snabbare än vad klimatmodellerna förutspått!”

Källor (h/t GWPF):

Steven Goddard

Energy Tribune

Sunshine Hours

 

oktober 2, 2012   96 Comments

Is både i norr och söder

Nu, dagarna efter höstdagjämningen, har solens zenit passerat  ekvatorn och drar sig än längre söderut – bort från oss.  En tid som vi här uppe i norden vanligen brukar brista ut i klagan över det kommande mörkret och kylan. En viss förskjutning mellan väder och solhöjd gör att ismängden i Arktisområdet samtidigt passerar sitt årstidminimum. Och i denna moderna tid har vi så här års utvecklat ännu ett ämne för klagan: Detta isminimum är ovanligt lågt – endast knappa 3.3 millioner km2. Visserligen inte precis i det lägsta mannaminne, men i alla fall lägre än år 2007 – då den låga isnivån också diskuterades med djupa veck i många pannor.

Skämt åsido – det finns givetvis anledning att försöka finna förklaringar till varför – vilka omständigheter – som orsakat det lägre värdet på årets minimum. Den typen av diskussionen har förts i gammelmedia, som för allt från medeltemperatur, ismängder och till nya sjukdomar hittar en ”expert”, som meddelar att det beror på ökande mänsklig fossilförbrukning. En mer mångfacetterad beskrivning har givits här på TCS ( länk), som jag inte repriserar.

Istället tänker jag stödja mig på att jorden liknar en sfär, och därför är ganska symmetrisk. Just när det gäller polerna finns det en viktig skillnad i det att Antarktis är en landmassa, som är nästan helt täckt med is, under det att Arktis i huvudsak är ett havsområde på vilken isen flyter. Likväl finns det anledning att observera hur isförrådet i Antarktis har utvecklats. Om  det är så att isen i Arktis i första hand har minskat på grund ökande koncentration av mänsklig CO2 i atmosfären, så borde detsamma ha skett i Antarktis.  I figuren nedan (länk) ser vi det motsatta.Digrammet visar Antarktisisens avvikelse från medelvärdet dag-för-dag under 2012. Varenda dag är sålunda denna anomali positiv med typiskt åtminstone 0.2 – 0.4 millioner km2.  Notera att detta gäller både sommar och vinterhalvåret – det alltså inte endast en fråga om att Antarktis är på väg mot en enstaka isrik vinter. Redan denna enkla observation, att ismängden vid Arktis och Antarktis uppträder på motsatt vis är ett starkt argument för att orsaken är  en ”mellanregional” naturlig variation, i t ex havsströmmarna. Inte en global ökning av växtuseffekten på grund av mer CO2 i atmosfären. Nästa figur (länk) visar utvecklingen av Antarktis ismängd sedan mer än 30 år.

Variationerna år-från-år är kraftiga, men det är ingen tvekan om att trenden är positiv, dvs ismängden i Antarktis har ökat sedan 1979. Dessa tydliga mätresultat leder åtminstone till en klar slutsats. Den som påstår att isminskningen i Arktis beror på ökande fossilanvändning, bör i nästa mening förklara varför ismängden i Antarktis samtidigt ökat.

september 25, 2012   118 Comments