Stockholmsinitiativets blogg
Random header image... Refresh for more!

Om oss

Bloggen The Climate Scam startades för fyra år sedan av Maggie Thauersköld Crusell. Från och med den 1 juli 2011 övergår The Climate Scam i Stockholmsinitiativets ägo och blir dess officiella kanal. Maggie kommer fortfarande att skriva inlägg på TCS, dock bara i egenskap av gästförfattare.

Vår ambition är att erbjuda en plattform där alla åsikter inom klimatdebatten kan mötas. Vi som skriver på The Climate Scam anser att det s.k. klimathotet är överdrivet, och sällar oss därmed till kategorin ”skeptiker”. Vi välkomnar dock andra åsikter och en sansad debatt som för oss alla framåt.

I dagsläget är det fritt fram för alla att kommentera på bloggen. Vi ber er dock att hålla en god ton utan personangrepp och sarkasmer. Det är just tack vare det faktum att så många olika personer kommer till tals på The Climate Scam som denna blogg har lyckats bli Sveriges största blogg inom miljö- och klimatfrågor. Vi vill gärna attrahera fler läsare och satsar hellre på att vara breda än djupa.

När det gäller PUL följer vi de rekommendationer som lämnas av Datainspektionen.

Detta är några av personerna bakom The Climate Scam och Stockholmsinitiativet:

 

Ingemar Nordin

ingemar n

Ingemar Nordin är professor vid tema Hälsa och samhälle med inriktning mot vetenskapsteori, Linköpings universitet. Han har i många år intresserat sig för vetenskapens och teknologins natur; deras struktur och drivkrafter. Under många år har det varit politikens påverkan på den vetenskapliga forskningen som stått i fokus. Klimatforskningen idag är kanske det främsta exemplet på en sådan påverkan och korruption av vetenskapen sedan eugenetikens dagar. Ingemar Nordin har skrivit ett par böcker om teknik, politik och vetenskap samt ett hundratal artiklar i ämnet.

Peter Stilbs

ps

Peter Stilbs är professor i fysikalisk kemi vid KTH i Stockholm. Han har sedan 2003 engagerat sig i debatten kring mänsklig klimatpåverkan med kritiska synpunkter på grunden för de scenarios som FN-organet IPCC hävdar som troliga. Han har gjort gällande att IPCC ger politiker och allmänhet en färgad beskrivning och att media ger en osann bild om att det skulle råda vetenskaplig konsensus kring IPCC:s slutsatser. Peter Stilbs var organiserande ordförande för det av KTH år 2006 arrangerade internationella seminariemötet Global Warming – Scientific Controversies in Climate Variability.

Lars Jonsson

Lars Jonsson är konstnär, författare och ornitolog. Hans konstnärskap präglas av passionen för fåglar och deras miljöer, ett intresse som följt honom sedan tidig barndom. År 2002 blev han hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Både som fälthandboksförfattare och konstnärlig uttolkare av fåglar och natur har han en särställning i Sverige och internationellt. Han har gjort många expeditioner i Arktis och är engagerad i klimatfrågan sedan flera år.

Per Welander

Per Welander är civilingenjör i elektroteknik från KTH samt fil. kand. i fysik, numerisk analys (Stockholms Universitet). Han har arbetat som entreprenör och VD för olika IT-företag. Blev intresserad av klimat i samband med deltagande i ett forskningsprojekt om Arktis vid University of Washington. Driver sedan 2005 klimatbloggen Moderna Myter som har 400 000 läsare per år. Deltog i internationella klimatkonferensen i New York 2009.

Sten Kaijser

Sten Kaijser är professor emeritus i matematik vid Uppsala Universitet. Han har varit intresserad av klimatfrågan i över 10 år. Utgångspunkten för hans engagemang är insikten om att om koldioxiden har en effekt på jordens medeltemperatur, så spelar det ingen roll om bränslet är fossilt eller förnybart. Så länge som Sverige satsar på förnybara motorbränslen, som innebär att vi tar maten ur munnen på de fattiga i världen för att ge våra bilar något att dricka, så kommer han att fortsätta sin kamp för en människovänlig klimatpolitik.

Carl-Gustaf Ribbing

Carl-Gustaf Ribbing är professor i fasta tillståndets fysik vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Deltid forskningschef på FOA/FOI 1995-2006, och ämnesredaktör för Appled Optics (OSA) 2000-04. Forskningsområden: Elektronstruktur i amorfa halvledare, selektiva optiska egenskaper för utnyttjande av solenergi i termiska solfångare och energisparfönster, våglängdsberoende ljusspridning, signaturanpassning i infrarödområdet, fotonkristaller av absorberande material och metamaterial. Startat Uppsalaföreningen “Miljövänner för kärnkraft”. 2005-2008, ordförande i Tekniska Föreningen i Uppsala. Sedan 2006 engagerad i klimatdiskussionen och deltog i konferensen på KTH 2006 och New York 2009.

Lena Krantz

Lena är utbildad arkeolog, religionshistoriker och ekonom (har även läst grundkursen i Geovetenskap). Intresset för klimatfrågan väcktes för ca 4 år sedan i samband med att filmen ”En obekväm sanning” visades på TV och där den sk ”Hockeyklubban” visades upp som en sanning. Med utgångspunkt från vad jag fick lära mig om paeloklimat under utbildningstiden (på 80-talet) tänkte jag att;

-Det där kan omöjligt vara sant!

Mitt huvudsakliga engagemang har med tiden kommit att få inriktningen att protestera mot de överdrifter och ibland rena lögner som media visar i TV och skriver i olika tidningar. Vi behöver information, inte desinformation, för att kunna fatta de beslut som gör mest nytta i framtiden.

Pehr Björnbom

 

Pehr har varit universitetslektor och professor i kemiteknik vid KTH och är numera professor emeritus. Pehrs forskning har varit inriktad på kemiteknik för alternativa bränslen, förbränningskemi i bilmotorer och gasturbiner, bränsleceller och elektrokemiska superkondensatorer. Klimatfrågan blev automatiskt av intresse eftersom den var ett viktigt motiv för inriktningen på en stor del av hans forskning. Hockeykurvan gjorde stort intryck på Pehr när den presenterades av IPCC 2001. Pehrs deltagande 2006 i KTH:s klimatmöte Global Warming – Scientific Controversies in Climate Variability vilket ledde till skeptiska tankar. Pehr har blivit alltmer klimatskeptiker under de senaste åren.